Our Success

ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของพวกเราชาว CFK

ข้อความน่ารักๆ ที่ศิษย์เก่า CFK ส่งถึงพวกเราในโอกาสที่ CFK ครบรอบ 20 ปี ในปี 2014

 

 

l